Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2012

bbko
7930 01c6
Reposted from654675674 654675674

October 16 2012

bbko
2622 cbe1 500
Każda droga w pewnym miejscu się rozwidla obieramy różne drogi myśląc, że kiedyś się spotkamy widzisz jak ktoś coraz bardziej się oddala to nic, jesteśmy dla siebie stworzeni, w końcu się spotkamy ale jedyne co się zdarza, to to, że nadchodzi zima nie ma drogi powrotnej, jest Ci żal umiesz sobie przypomnieć, kiedy wszystko się zaczęło a zaczęło się wcześniej niż Ci się wydaje, o wiele wcześniej wtedy zaczynasz rozumieć, że nic nie dzieje się dwa razy już nigdy nie poczujesz się tak samo nigdy nie wzniesiesz się Trzy Metry Nad Niebo <3
Reposted fromspragnionazycia spragnionazycia
bbko
"Każde zdarzenie wywołuje skutki, które działają przeciw zdarzeniu, które je wywołało."
— Ogólna zasada przekory.
Reposted fromEmielRegis EmielRegis

October 14 2012

bbko
bbko
bbko
1185 d2bb
Reposted fromjakeer jakeer
bbko
1201 ba57
Reposted fromWredotka Wredotka
bbko
1238 c8f2 500
Reposted fromrudaaa rudaaa

October 12 2012

bbko

September 21 2012

bbko
9520 181d
tak więc kochanie możesz już zacząć. 
Reposted fromekstaza ekstaza

August 12 2012

bbko
Niepewność przychodzi zawsze, bez niej miłość traci smak, życie zwykle różni się od marzeń. 
— notatki
Reposted fromspaceships spaceships

August 11 2012

bbko
W us­tach wrogów nasze imię brzmi jak przekleństwo. 
— teksty dnia_cytaty.info
Reposted fromadwokatdiabla adwokatdiabla
bbko
Reposted fromblueberries blueberries
bbko
- Przy tym kramie nie przyjmujemy pieniędzy.
- Nie? Co zatem weźmiesz?
- Mogłabym zabrać kolor twoich włosów. Albo wszystkie wspomnienia z czasów, nim skończyłeś trzy lata. Mogłabym odebrać ci słuch z lewego ucha - niecały, lecz dość dużo, byś nie mógł zachwycać się muzyką, szmerem rzeki, świstem wiatru. Albo mógłbyś mnie pocałować. Tylko raz. Tu, w policzek.
- Tę cenę zapłacę chętnie! - rzekł Dunstan i pochylił się nad kramem, by ucałować jej miękki policzek. Wówczas poczuł jej zapach, upajający, magiczny. Woń owa wypełniła mu głowę, pierś i umysł.
(...)
- Do zobaczenia w nocy, Dunstanie Thorn. Gdy zajdzie księżyc, przyjdź tu i huknij jak sówka. Potrafisz?

Przytaknął i potykając się, odszedł. Nie musiał pytać, skąd znała jego nazwisko. Wzięła je sobie, gdy go pocałowała, wraz z innymi rzeczami, na przykład z jego sercem.
— Neil Gaiman, Gwiezdny pył
Reposted fromMagoryan Magoryan
bbko
Ignorujemy tych,co nas adorują, adorujemy tych co nas ignorują. Kochamy tych, co nas ranią, a ranimy tych, którzy nas kochają.
— Ale to kurwa prawdziwe..
bbko
Teraz z czystym sumieniem mogę go wykasować ze
wszystkich folderów swojego życia.
— Glattauer Daniel - "N@pisz do mnie" / żeby to było takie proste.
Reposted fromnivea nivea
8773 bc6a 500

mydearmilo:

Autumn Fog

Reposted frompostpoeia postpoeia

August 10 2012

bbko
3415 b697
Reposted fromnexxt nexxt
bbko
4467 a265
Reposted fromcamparis camparis
2369 a81b
Reposted fromamnesiac-pic amnesiac-pic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl